• Autonomi, menneskeverd og spørsmålet om legalisering av eutanasi 

      Sætrang, Ingeborg (Master thesis, 2011-10-19)
      Jeg ønsker altså å finne frem til en forståelse av menneskets verdighet og autonomi som kan støtte opp under forbudet mot eutanasi, på et ikke-religiøst grunnlag. Spørsmålet jeg vil stille handler ikke om hvorvidt personer ...