• "Hindra dei ikkje!"- Mark 10, 13-16: Ein dåpstekst? 

      Sæle, Torbjørn (Spesialavhandling, 2011-09-02)
      Tittelen for denne oppgåva er: “«Hindra dei ikkje!» - Mark 10,13-16: Ein dåpstekst?” Ut frå den tittelen er det klart at Jesu ord om ikkje å hinda står sentralt, og ei undersøking knytt til bruken av det greske verbet kolyo ...