• Forebygging av radikalisering og ekstremisme i skolen 

      Nicolaisen, Hans Reidar (Master thesis, 2022)
      Problemstillingen som blir forsøkt besvart i denne oppgaven er: Hvordan samarbeider politiet og skolen i forebyggingen av ekstremisme og radikalisering og hva er deres perspektiv på ulike forebyggingsstrategier? Problemstillingen ...