• På hvilke måter bruker og forstår ungdom homo som skjellsord? 

      Mobæk, Elin (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «På hvilke måter bruker og forstår ungdom homo som skjellsord?». Ideen til problemstillingen kom gjennom Dembra-undersøkelsen som ble gjennomført på ...