• Dåpens nødvendighet til frelse i Den norske kirkes dåpsliturgi 

      Mørreaunet, Kristin (Spesialavhandling, 2012-10-26)
      Jeg har valgt en todelt problemstilling. For det første ønsker jeg å gjennomtenke og reflektere over første del av Confessio Augustana (CA) artikkel 9: “Om dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse.”10 Mitt teologiske ...