• Justin Bieber - en toneangivende formidler til tweens 

      Lundeby, Maria Celine Kolberg (Master thesis, 2014-10-09)
      Ønsket mitt med oppgaven har vært å skape en bevissthet om at populærkulturen er en formidler av noe, og at dette noe bærer i seg potensialet til å ha direkte betydning for vanlige menneskers liv. Gjennom dette utblikket ...