• Svekker det antropiske prinsipp designargumentet for Guds eksistens? 

      Lindtveit, Jon (Master thesis, 2014-10-09)
      Formålet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen, ”Svekker det antropiske prinsipp designargumentet for Guds eksistens?”. For å svare på dette spørsmålet har jeg valgt å se på om det antropiske prinsipp ...