• Å skape et Vi : gjensidighet og sårbarhet i diakonale fellesskap 

      Larsen, Randi Margrethe Mathiasdatter (Master thesis, 2020)
      Målet med denne oppgaven er å utforske hvordan gjensidighet kan forstås og leves ut i diakonale fellesskap der det er mennesker med ulike evner og med ulike former og grader av sårbarhet. For å undersøke dette, har jeg ...