• Pelagius : om menneskets frihet og ansvar 

      Klevberg, Ole Gustav (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven ser jeg nærmere på tre av Pelagius’ tekster, med et fokus på hans syn på fri vilje og menneskets ansvar. Hovedvekten ligger på en nærlesning av tekstene Romerbrevkommentaren, On the Divine Law, og To ...