• Valg av faddere i samisk og norsk område i Finnmark 

      Kjenne, Anne Kirsti (Master thesis, 2018)
      I Den norske kirke er faddere i forbindelse med dåp en lang tradisjon. Dette studiet søker å finne svar på hvordan foreldre i Finnmark resonnerer når de velger faddere. Videre vil studien finne svar på om det er vesentlige ...