• Koreanske studenters forhold til sjamanisme og konfutsianisme 

      Jonassen, Marte (Master thesis, 2019)
      Denne avhandlingen tar for seg hvordan koreanske studenter forholder seg til de gamle tradisjonene sjamanisme og konfutsianisme. Avhandlingen er en empirisk studie, hvor jeg har benyttet meg av sosialantropologisk tilnærming ...