• Olavs openberring : ein teologisk analyse av Draumkvedet 

      Jerald, Ivar Joakim (Master thesis, 2020)
      Innleiingsvis formulerer eg denne overordna problemstillinga: Kva omhandlar Draumkvedet sett frå eit teologisk synspunkt? Deretter formulerer eg fire underordna problemstillingar: 1) Kva er teologi, nærmare bestemt ...