• Synd og skam i forkynnelse for ungdom: En analyse av to andaktsbøker 

      Jacobsen, Ingvild Gjerpe (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven har jeg tatt for meg to andaktsbøker for ungdom med utgangspunkt i følgende problemstilling: «hvordan forstås og aktualiseres mennesket som synder i to andaktsbøker for ungdom?». Bøkene jeg har analysert ...