• Kirkekampen i Øyestad 

      Hjellset, Jan Erik (Master thesis, 2011-10-20)
      Jeg ønsker å ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: - Hvilke konflikter oppstod i en menighet med NS-prest? - Hvilke konflikter var det mellom NS-presten og prestene som hadde brutt med staten? Øyestad var blant ...