• Lengsel og protest : pilegrimsfenomenet i en postmoderne tid 

      Grav, Geir (Master thesis, 2018)
      Pilegrimen har dukket opp igjen etter flere hundre års fravær. I denne oppgaven undersøker jeg hvorfor og hvordan dette har skjedd, og hvordan pilegrimsfenomenet kan bidra til identitet, livstolkning og fellesskapsfølelse ...