• Når Gud blir borte : to presters erfaringer med gudsfravær 

      Fure, Tine (Master thesis, 2020)
      Oppgavens problemstilling spør etter kjennetegnene ved presters erfaringer med gudsfravær. I forlengelsen av problemstillingens spørsmål ønsket jeg å finne ut av hvilke implikasjoner disse erfaringene kan ha for utøvelse ...