• En studie av kroppens betydning i sjelesorgen 

      Frøvik, Ørjan (Master thesis, 2012-09-17)
      Hvilken status og betydning har kropp i kristen sjelesorg, og hvordan kan kroppen i større grad integreres i sjelesørgerens arbeid? I forlengelsen av problemstillingen, dukker det også opp et annet spørsmål som jeg synes ...