• Grønn diakoni : vern om skaperverket i et sørsamisk landskap 

      Flatmo, Anne Talsnes (Master thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan forstås og vektlegges grønn diakoni i menigheter med høy samisk populasjon? Hovedfokus i denne oppgaven blir hvordan Den norske kirke handler i forhold til å ta vare på Guds skaperverk, med ...