• Film i klasserommet : en dialogpedagogisk tilnærming 

      Erlandsen, Marie Tanum (Master thesis, 2016-08-08)
      Denne oppgaven handler om elevers syn på bruk av film og dialog som læringsverktøy i religion-og etikkfaget. Jeg har foretatt gruppeintervjuer med elever fra en 3.klasse på videregående skole (vg3). Ved bruk av intervju ...