• Justin Martyrs anvendelse av gammeltestamentlig offerterminologi 

      Engebretsen, Cato (Spesialavhandling, 2012-03-26)
      Jeg har i denne avhandlingen jobbet ut i fra problemstillingen: Justin Martyrs anvendelse av offerterminologi og tenker det både tide men en oppsummering og noen konkluderende ord. Jeg begynte med å redegjøre for aktuelle ...