• Gud - en kompis... 

      Bøe, Sissel (Master thesis, 2013-11-22)
      Avhandlingens problemstilling er: ”Hvilke gudsforestillinger har 16 åringer på Kristelig Gymnasium? ” Kunnskap om elevenes gudsforestillinger er viktig i skolens arbeid med å gi kunnskap om og kjennskap til en kristen ...