• Gud i ekteskapet : kristne ektepars opplevelse av Gud i ekteskapet 

      Ausland, Talette Cathrine Vidnes (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven forsøker å besvare problemstillingen: Hvordan opplever kristne ektepar Gud i ekteskapene sine, og kan denne kunnskapen være en diakonal ressurs i sjelesorgssamtale med ektepar? For å besvare disse spørsmålene ...