• Kirkevekst i Afrika og fire-selv formelen 

      Aske, Øyvind (Master thesis, 2013-07-09)
      Denne oppgaven handler om stedegne kirker. Stedegne kirker er kirker som er tilpasset den lokale kultur og ledet av lokale kristne. I den protestantiske leir har det vært foreslått to strategier for å skape stedegne ...