• Identitetsspørsmålets betydning i møtet mellom kristne og muslimer 

      Jansvik, Julie Antoinette (Spesialavhandling, 2011-10-17)
      I denne avhandlingen ønsker jeg å se nærmere på identitetsspørsmålets betydning – spesielt den religiøse identitetens sentrale rolle - i møtet mellom kristne og muslimer her i Norge. Derfor velger jeg for det første å vie ...